Bjørgård i god sommerform

Siste O-løpet i Haltdalen før sommerferien viste John Bjørgård god form både fysisk og O-teknisk i Lesetmarka. Terrenget som ble brukt har ikke vært benyttet til treningsløp før, da dette var en del av nysynfaringa i 2009. Riktignok lå det plassert noen NM-poster her i 2009, samt at det har vært lokale treningsløp her i 2011 og 2012, men da lenger nord på nysynfaringa av kartet. Terrenget består av skråli med lyngbunn og har god løpbarhet, samt myrer som er tunge å løpe på.
Resultat: 29.6
Kartutsnitt 4km: 29.6.løype 1