Fjelltrim

FjellTrimposter sommeren 2019:

FjellTrimposter sommeren 2019 (flere detaljer på kontrollkortet):

Sted:                                                    Avstand (luftlinje) fra foreslått utgangspunkt:

Slåttbua (søndre)                                 2,0 km  fra Bringenvegen (Grønsetvegen sør for Bredtjønna)

Tverråfjellet (lite høgdepunkt)               3,0 km fra Nordaunet i Aunegrenda

Fallan (lite høgdepunkt)                        1,2 km fra Øyvegen i Aunegrenda (Like før Raudåvollen)

Limstenstjønna (utløpsos)                   3,4 km fra Fellessetra ved Flangstjønna

Kjøligruva nedl.                                    3,8 km fra bom på Kjølivegen ovafor Jensåsvollan ved Riastvegen

Svarttjønna NORD                                 2,2 km fra Killingdalsvegen ved Graftåsvollan

Bukktjønna (utløpsos)                         2,9 km fra Øyungsvegen ved Morkavollen

Bergtjønna (utløpsos)                           2,1 km fra Elgsjømoen