Fjelltrim 2015

FJELLTRIM 2015
Dette er et tilbud for dem som vil oppsøke områder som ligger litt utafor allfarveg, og som ønsker å bli kjent med nye områder i vår kommune. Fjelltrimmen arrangeres for 26. gang i år. I alt er det utplassert 8 poster i tiden: 21. juni – 27. september.
Deltakeren må selv kjøpe kartene Haltdalen og Ålen (Statens Kartverk: M-711-serien – 1:50 000). Kartutsnitt av postene på Forolhognakartet ligger i Fjelltrimposen.

Flerårspremiering i Fjelltrim!
Nytt av året er at det innføres flerårspremiering for de som har fullført 10 og 20 år.
10/20 års-premien vil bli en treningstekstil med Fjelltrimlogo.
De deltagere som har passert 10/20 år, vil óg få premien.

FJELLTRIMPOSER SELGES HOS:
Coop Haltdalen/ Ålen.
FJELLTRIMPOSEN koster kr 200,-

FJELLTRIM SOMMEREN 2015

Sted- Hoh.- Kart- Kartrute- Avstand luftlinje- Utgangspunkt:
BERGTJØNNA 1032 Forolhogna 07/55 3,2 km Øyungsvegen

KYRÅSEN 604 Haltdalen 06/82 0,4 km Bringenvegen

MAGNETJØNNA 1097 Ålen 30/72 4,0 km fra bom Kjølivegen
NYVOLLHAUGEN 880 Forolhogna 01/55 1,0 km Elgsjømoen

RUSKÅSTOPPEN 566 Haltdalen 08/80 0,9 km Ruskåsvegen

TORÅSEN 563 Haltdalen 01/79 1,0 km Kløftvollen
TVERRÅFJELLET 1089 Ålen 12/86 3,6 k Aunegrenda
VÅRHUSKJØLEN 737 Haltdalen 10/67 0,6 km Båttjønndalsvegen

ÅPNINGSARRANGEMENT Åpninga av årets FjellTrim er fellestur til Kyråsen, søndag 21. juni. Felles start fra P-plass ovafor bommen på Bringenvegen ved Grønset kl. 11.00Ta med drikke, så ordner OK Fjell med noe å “bite ti”.

Kvitteringskortet leveres til Vegard Heksem, 7383 Haltdalen, innen 1.nov.
For å få godkjent må du ha kvittert på minst 7 poster.
GAVEKORT PÅ KR. 1000.-
trekkes ut blant alle som leverer godkjent kontrollkort! Uttrekkspremier i tillegg