«Har du nå stratos!»

Robert Nyhus og Joachim Moholt kommer i dag i mål på Rugldalen etter å gått kommunegrensa i Holtålen. Turen er i overkant av 20 mil. De har brukt bare fem dager på denne kraftprøven, noe som er imponerende. Lars Magus Vongraven og Even Moholt var med i starten, men måtte bryte underveis. På forhånd kunne folk tippe tida de ville bruke rundt, og samtidig gi penger til Barne-kreftavdelinga på St.olavs.
CIMG3531
Det kjente «Ninnan»-uttrykket fra Fjell-O på 70-tallet, kan brukes etter en slik hard tur.