Løperklær

Det er igjen lite konkurranseklær, spes. bukser, og det blir tatt opp ny bestilling snart. Varsle Øivind Aunøien eller gi beskjed på O-løpet på lørdag 28.5 om du trenger noe nytt.
Lørdag 28.5 er det klubbmesterskap og markering av at OK Fjell er 30 år. Gamle og nye O-løpere er hjertelig velkommen!