God stemning på 2. løpet

Det var hard konkurranse på 3km, som gikk i myrområdene rundt Gåstjønna. Selv om kartet er 36 år gammelt, kan man fullt mulig arrangere løp på kartet. Kurvaturen og myrområdene er lett å orientere seg etter, mens vegetasjonen har naturlig nok forandret seg noe på disse åra. Dvs. det har blitt tettere skog i en del områder. Mye elg holder til i terrenget og beiter ned, og elgen har faktisk ødelagt mye nyplanta skog.
Resultat:Løp 2

Fv. Vidar A., Ivar, Anne- Mari, Magne Idar, Vidar T, Jon Kåre
Fv. Vidar A., Ivar, Anne- Mari, Magne Idar, Vidar T, Jon Kåre

Vegvalgsanalyse
Vegvalgsanalyse

Klokt sitat etter målgang.
Målduell