Bli medlem

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertlig velkommen til klubben!
Kontigent betales inn til konto 4355 05 11100 i Haltdalen sparebank

Barn (til 19 år) kr.50,-
Voksen: kr 100,-
Familie: kr 200,-

Ved posten fra venstre: Terje Melien, Jon Martin Brørs, Grete Brørs, Ingeborg Morken, Liv Sunde Moan, Marit Hov, Gunnar Eidet, Emma Håkensen, Jorunn Eidet, Per Kulbotten, Liv Kari Melien, Oddleif Heksem, Aud Heksem, Anne-Mari Evenås, Bente Gjære og Reidar Nyhus. Foran: Mali Kulbotten.
Ved posten fra venstre: Terje Melien, Jon Martin Brørs, Grete Brørs, Ingeborg Morken, Liv Sunde Moan, Marit Hov, Gunnar Eidet, Emma Håkensen, Jorunn Eidet, Per Kulbotten, Liv Kari Melien, Oddleif Heksem, Aud Heksem, Anne-Mari Evenås, Bente Gjære og Reidar Nyhus. Foran: Mali Kulbotten.